Záleží nám na Vašem soukromí

Udělením souhlasu umožníte našemu webu ukládat soubory cookies. Ty nám pomáhají sledovat anonymně výkon stránek a dále zlepšovat naše služby.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Šimon & Šípek s.r.o., se sídlem Chudoplesy 115, 294 28 Chotětov, IČ 28908601, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Jméno, Příjmení, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem hodnocení kvality našich služeb a propagace naší společnosti. Tyto údaje dále předáváme subjektům Cloud - My Cloud western.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@krematoriumzviratpraha.cz nebo na sídlo naší společnosti: Šimon & Šípek s.r.o., Chudoplesy 115, 294 28 Chotětov.